Contact

Voor contact, stuur een e-mail naar info@draailier-doedelzak.nl.

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?
Meldt je aan voor onze nieuwsbrief:


Bestuur

Voor vragen met betrekking tot het bestuur, kunt u contact met bestuursleden opnemen. Klik op de functie om een e-mail aan de betreffende bestuurslid te sturen.

Voorzitter: Menno Wester, voorzitter -@- draailier-doedelzak.nl
Secretaris: Piter Jellema, Piter -@- draailier-doedelzak.nl
Penningmeester: Delia Komen penningmeester -@- draailier-doedelzak.nl
Boekingen & programma : Menno Wester, menno -@- draailier-doedelzak.nl

Stichting Draailier en Doedelzak

Voor contact, stuur een e-mail naar info@draailier-doedelzak.nl.
Eventueel kunt u bellen met Menno Wester: 06-18810420

Kamer van Koophandel: 41089928
Rekeningnummer: 57 19 16 t.n.v. Stichting Draailier en Doedelzak, Lieren.
IBAN: NL44INGB0000571916
BIC: INGBNL2A