Algemene-, privacy- en annuleringsvoorwaarden activiteiten

Hieronder staan de algemene voorwaarden en de annuleringsvoorwaarden die van toepassing zijn op de activiteiten van Stichting Draailier en Doedelzak.

Algemene voorwaarden workshops, cursussen e.d.:

• Deelnemer heeft een goed werkend instrument dat in goede staat verkeerd (of een leen instrument).
• Voor de opgegeven cursus dient betaald te worden.
• We gaan er van uit dan deelnemers op de hoogte zijn van de niveau eisen voor de betreffende cursus en een goede inschatting maken van hun speelniveau. In overleg met de docent en deelnemer is het mogelijk om deelnemer op basis van hun speelervaring in een ander groepsniveau te plaatsen.
• Op de cursuslocatie zijn huisdieren helaas niet toegestaan.
• Tijdens de cursussen, presentaties of op de cursuslocatie kunnen foto's en video's gemaakt worden. Deze kunnen op onze website of online kanalen gepubliceerd worden.
• Indien een cursist niet ingedeeld kan worden omdat er voor een workshop meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, wordt de cursist op een wachtlijst geplaatst en ingedeeld bij de workshop van zijn of haar tweede keuze.
• Indien een workshop wordt geannuleerd (bijvoorbeeld vanwege een te gering aantal aanmeldingen, afmelding docent) dan wordt de cursist ingedeeld in de workshop van zijn of haar tweede keuze.
• Indien een workshop wordt geannuleerd of reeds vol is en deelnemer heeft geen tweede keuze opgegeven, dan overleggen we met deelnemer of er alsnog een tweede keuze is, of dat deelnemer restitutie wil.
• De organisatie behoudt het recht om deelnemers te weigeren.
• Aanvullend voor workshopweekenden: (dat wil zeggen, voor workshops inclusief avondprogramma/ overnachting):
Deelnemers onder de 16 jaar dienen bij een cursus inclusief overnachting begeleid te worden door een volwassen deelnemer die de verantwoordelijkheid over de betreffende deelnemer jonger dan 16 neemt. Deelname aan dezelfde workshop is echter niet noodzakelijk.

Gebruik privacy gegevens

Welke gegevens bewaren we?

Indien deze gegevens aan ons worden doorgegeven, bewaren we de volgende gegevens:

In de workshopadministratie
• Voor en achternaam
• Adres en woonplaats
• Geboortedatum
• Huur van instrument
• E-mail adres en telefoonnummer
• instrument en speelervaring
• Maaltijd voorkeur: vegetarisch/niet vegetarisch
• Voorkeur kamerindeling
• Overige opmerkingen in het inschrijfformulier die je doorgeeft

In boekhouding:
• NAW gegevens.
• bankrekeningnummer
• financiële mutaties

In onze nieuwsbriefadministratie
• Voor en achternaam
• E-mai adres

Op internet
• Wij gebruiken geen cookies of andere spionage technieken, we volgen dus niet je internetgedrag.
• Er kunnen bij onze activiteiten foto's of video's gemaakt worden die op onze website of sociale media kanalen verschijnen.

Gebruik van deze gegevens:

• De gegevens verstrekken we met uitzondering van wettelijke verplichting, niet aan derden. Zo zijn we verplicht om je persoonsgegevens en dag van aankomst te geven aan de overnachtingsaccomodatie, indien overnachting van toepassing is bij de workshop.
• De gegevens die je na inschrijving aan ons geeft gebruiken we om workshops te organiseren. We delen dus bijvoorbeeld je gegevens en speelervaring met de docent, je naam/ woonplaats/ e-mail op de carpool/deelnemerslijst. Daarnaast gebruiken we de gegevens om over de workshops contact met je te onderhouden.
• Foto’s en videomateriaal waar mensen herkenbaar opstaan kunnen gepubliceerd worden op de website, de nieuwsbrief en/of sociale media kanalen van Stichting Draailier en Doedelzak.
• De gegevens worden bewaard via googledrive (workshopinschrijvingen), mailchimp (nieuwsbrief), een privaat geprogrammeerd online boekhoudprogramma (boekhouding) of dropbox (archief en verhuur administratie)

Toestemming voor gebruik van de gegevens:

• Bij inschrijving voor een cursus, dient akkoord gegeven te worden voor bovenstaand gebruik van deze gegevens. Deze toestemming verwerken we ook in onze administratie.

Verwijderen van de gegevens:

• De gegevens worden op uw verzoek verwijderd of als we ophouden te bestaan.
• Dit verzoek kan per e-mail gedaan worden aan info@draailier-doedelzak.nl onder vermelding van voor- en achternaam en woonplaats

De annuleringsvoorwaarden

Wat gebeurt er als je door wat voor omstandigheden dan ook gedwongen bent om een inschrijving voor een cursus van Stichting Draailier en Doedelzak in te trekken?

• Als de annulering plaatsvindt vier weken voor het begin van de cursus wordt het deelnemersgeld volledig teruggestort.
• Als de annulering daarna plaatsvindt maar uiterlijk twee weken voor de cursus, kan de helft van het deelnemersgeld terugbetaald worden.
• In andere gevallen kan geen restitutie plaatsvinden, tenzij men voor de opengevallen plaats zelf een nieuwe deelnemer voorstelt.
• Als er bij een cursus een voorbereidingsdag hoort, dan geldt de start van de voorbereidingsdag als het begin van de cursus.
• Annuleringen dienen te worden verstuurd naar info@draailier-doedelzak.nl, graag onder vermelding van volledige naam van de cursist en de betreffende cursus.