Jubileum 2025: kom maar op met je plan!

Een oproep voor ideeën, plannen en hulpJubileum activiteiten

In 2025 bestaat onze organisatie 40 jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden. Hoe? Daar vragen we jouw hulp bij. We zoeken namelijk feestelijke activiteiten en mensen om deze uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan concerten, extra activiteiten, sessie middagen, extra smaakmakers tijdens workshopweekend. En tijdens de zaterdagcursus hebben we nog een aantal lokalen over. Dus:
• Heb jij een plan of idee voor het jubileum? Kom maar op!
Hou rekening met de haalbaarheid. En wil je je plan ook zelf uitvoeren?
• Wil je helpen met het uitvoeren van plannen? Dan kunnen degenen waarvan de plannen groen licht hebben zeker je hulp gebruiken.
• Hulp bij het faciliteren van (brainstorm)activiteiten, diverse commissies.

Op deze pagina lees je

1. Welke eerste ideeën /visie hebben we voor het jubileum?
2. eerste suggesties die zijn binnengekomen
3. Financieel
4. Aandachtspunten bij activiteiten: beperkingen en de kansen. Want een beperking is dat we op onze locaties aan de maximale capaciteit zitten, meer workshopgroepen in de huidige gebouwen is dus geen doel. Binnen de zaterdagcursus is nog wel groei te realiseren. Vandaar het motto: “niet groter, maar leuker.”
5. de vragen die we stellen voor een plan
6. download deze informatie / plan-aanvraag als word-document

Onze eerste visie op het jubileum:

• Stichting Draailier & Doedelzak is meer dan het workshopweekend alleen. Daarom willen we het jubileum in al onze activiteiten vieren.
• Dit doe ik het liefste in de periode oktober – april.
• In theorie vieren we het dan bij de workshopdag, de zaterdagcursus en komt tot een slot bij het workshopweekend. We mogen hier van afwijken als dat leuker, nuttiger of haalbaarder is.
• Uiteraard vieren we het met slagroomtaart, liefst 1 met een foto er op :-)
• We kunnen het vieren binnen & buiten onze activiteiten. Ik zou het graag willen vieren met (muzikale) activiteiten, maar ook met iets ‘tastbaars’, iets concreets dat blijvend is. En natuurlijk met andere dingen die bij jubileum passen.
• we hebben hulp nodig bij het bedenken van plannen en het uitvoeren daarvan

Suggesties die zijn binnen gekomen

• Cd-album met bands die via Stichting Draailier & Doedelzak zijn ontstaan
• Een boek over Stichting Draailier & Doedelzak
• Tunebook? (of een tune-met-herinneringen? Zoals ‘bagpipe stories van toon van mierlo?
• Een documentaire over Stichting Draailier & Doedelzak / Interviews
• Groot bal of een concerten avond
• Merchandise: zoals jubileum shirt, een glas/ mok
• Compositie laten maken (en die dan uit laten voeren)
• Ontmoetingsdagen / jamsessies/ Bourdon in het Bos
• En misschien zijn er nog wel andere ideeën?

Financieel

• St. Draailier & Doedelzak is financieel gezonde organisatie (en hopelijk na alle plannen nog steeds…)
• Voor het jubileum en projecten is budget beschikbaar
• Dit budget of de verdeling ervan is nog niet vastgelegd: moet ook uit de plannen blijken
• Voor het budget kijken we ook sterk naar wat het idee toevoegt aan het bestaande aanbod/ hoeveel plezier het oplevert/ hoeveel er gebruik van kan worden gemaakt. En weegt het bijvoorbeeld ook op tegen de aanschaf van een extra huur-instrument?  

Aandachtspunten bij het vieren bij onze gebruikelijke 3 activiteiten:

Vieren bij de workshopdag

• Hoe kunnen we de workshopdag leuker maken?
• Voor gebruik school --> Let daarbij op dat er maximaal 12 lokalen voor muziekworkshops te gebruiken zijn, de keuken beperkt is (en er geen kookspullen zijn) en we er ’s avonds uitmoeten.
• Kunnen we een aantal bal / concert organisatoren verleiden om een bal op donderdag/vrijdag/ zaterdagavond/ zondag te doen, waardoor we muzikanten van ver kunnen uitnodigen?
• Voor een workshop heb je circa 7 à 8 deelnemers nodig om het rendabel te laten zijn.

Vieren bij zaterdagcursus

• Natuurlijk hebben we de geijkte momenten van de borrels in januari en de borrel in mei
• Als er 10 workshopgroepen zijn, hebben we 2 lokalen over---> wat kunnen we daar mee doen?
• Kunnen we bijvoorbeeld ontmoetingsdagen organiseren? Of een masterclass? Onderhoudsochtenden?

Vieren bij het workshopweekend

• Ook hier: hou rekening met de beperkingen van gebouwen De Zonnewende.
• Er zijn op dit moment maximaal 11 workshops te organiseren met een capaciteit van 157 cursisten in die ruimtes
• We kunnen circa 175 overnachtende deelnemers aan. De 18 deelnemers-zonder-workshop moeten zich dan buiten of in de eetzaal vermaken.
• Het maximum aantal halen we sommige jaren, er is dus weinig groei mogelijk. Het moet dus niet groter, maar leuker.
• Met zo’n 157 cursisten + docenten + organisatie hebben we nogal wat parkeerplek nodig. De plek waar de feesttent stond in 2010, hebben we nu nodig voor parkeerplek.
• T.o.v. het jubileum in 2010 --> we trekken op een ‘normaal’ workshopweekend al meer bezoekers dan bij het 25-jarige jubileum
• We moeten het dus vooral leuker maken. Aantal opties die ik kan bedenken:
- met zonnewende overleggen wat voor ideeën zij hebben, bijvoorbeeld over feestelijke maaltijd, gebruik extra ruimtes, toch opzetten van een feesttent etc.
- veel bekende bands & bekende docenten uitnodigen.
- Is een 2e podium bij de feestzaal mogelijk/haalbaar?
- ik heb overwogen om enkel docenten jonger dan 40 uit te nodigen, dat leek me mooi symbolisch.. maar ergens ook weer een tikkie beperkend. Dus ik denk dat ik gewoon zonder thema boek :-)
• Zoveel mogelijk cursisten de gelegenheid bieden mee te doen. Daarom tijdens het jubileum geen beginnersworkshops aanbieden, maar workshops voor begonners. We kunnen dan bijvoorbeeld een keer bij de zaterdagcursus een beginnersworkshop aanbieden.

Heb je een plan / idee? wil je helpen

Hieronder staan de vragen die we gaan stellen. Deze kan je ook downloaden als word-document
Graag de vragen voor dit plan zo volledig mogelijk invullen.

• Indien je plan tijdens een bestaande activiteit plaatsvindt, dan kunnen sommige dingen natuurlijk beknopter dan wanneer het iets compleet nieuws is.
• Indien iets echt niet van toepassing is, of je weet het echt niet, geef dat dan aan in het formulier.
• Weet je iets nog niet/ wil je er nog over overleggen, geef dit aan bij de betreffende vraag

Wat is je plan?

• Contactpersoon:
• E-Mail:
• Telefoonnummer:

Geef een zeer korte omschrijving van de activiteit of het project.
Indien lang verhaal, dan ook graag samenvatting in 3 zinnen

• Wanneer en waar gaat de activiteit/project plaats vinden?

• Waarom moeten we dit doen?
denk aan:
- Wat voegt het toe aan het bestaande aanbod?
- Wat levert het op voor bezoekers/ deelnemers/ muzikanten?
- Waarom is dit een must? Waarom zijn we idioten als we het niet doen?

• Wie is de doelgroep
Is het bijvoorbeeld voor dansend publiek, zittend publiek, is het voor cursisten (welke instrumenten) of is het voor mensen thuis, etc.
Welke instrumenten kunnen er mee doen? Is het alleen voor draailier? Of alleen doedelzak?
Of voor alle instrumenten?

• Hoeveel personen kunnen er naar schatting mee doen/ hebben baat bij dit project?

• Hoe schat je de kosten in?
enkele kostenposten zijn als voorbeeld:
Huur locatie:
In huur docenten: ___ aantal docenten x ____ gage = ______
Reiskosten:
Catering:
Productie kosten:
Heb je nog andere kostenposten?

• Zijn er terugverdien mogelijkheden?
Hoeveel inkomsten denk je te genereren? Kaartverkoop? / Cursusgeld?
Baromzet?
Verkoop?
Subsidie?

• Zijn er misschien realistische spin-off mogelijkheden?
(media aandacht, aanvullende optredens voor docenten of deelnemers, nieuwe aanwas, etc)

• Concurreert dit plan met bestaande activiteiten van onszelf?
Het aantal weekenden dat onze achterban aan ons kan besteden is natuurlijk beperkt, ze moeten ook ooit naar verjaardagen, bbq, familiedingen etc. Onze activiteiten proberen we daarom niet te dicht op elkaar te plannen
Concurreert dit plan met andere activiteiten/ festivals/ bals?
Indien het concurreert: Is dat erg? In hoeverre overlappen de doelgroepen?

• Wie gaan dit organiseren?

• Wie gaan subsidie / externe financiering aanvragen?

• Komt er een “go/ no go” moment? Zo ja, weet je misschien ook al wanneer?

• Hoeveel tijd verwacht je dat dit kost om te organiseren?

• Wie gaat dit promoten?
En hoe/waar?

• Wat verwacht je van het bestuur?
En welke tijdsinvestering vraag je van het bestuur?

• Wanneer is het project geslaagd?

• Heb je nog vragen of opmerkingen i.v.m. je project?

Impressie's van onze activiteiten:


Foto's van de Workshopweekend 2023
Foto's zaterdagcursus
Foto's workshopdag okt 2023
Instrumentenpromotie op festival
Foto's van de Avonden bij workshopweekend 2022
meer foto's van onze activiteiten
video's van onze activiteiten