Inschrijven Workshopdag 7 oktober

Het is inmiddels 7 oktober geweest, de inschrijvingen zijn gestopt

Onderaan deze pagina staat het inschrijfformulier. Mocht u een vraag hebben over de inschrijvingen, dan kunt u altijd contact opnemen. Deelnemers ontvangen begin september een deelnemerslijst en actuele informatie over de workshop. Inschrijvingen worden verwerkt op volgorde van betaling. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met pr@draailier-doedelzak.nl

Kosten

Alle workshops kosten 65 euro, bij betaling voor 10 september slechts 55 euro

De kosten van de beginnersworkshops zijn inclusief voorbereidingsochtend en een optioneel leeninstrument. Bij de het lenen van een instrument wordt 90 euro borg gerekend. Dit bedrag krijgt u uiteraard bij tijdige inlevering van het instrument in ongeschonden staat weer retour.

Overschrijven

Graag het cursusgeld voldoen op rekeningnummer: NL 44 INGB 0000571916 t.n.v. Stichting Draailier en Doedelzak te Nuis
Voor buitenlandse deelnemers, ons BIC-nummer is: INGBNL2A t.n.v. Stichting Draailier en Doedelzak.
Vermeld op de overboeking duidelijk de naam van de cursist(en) en voor welke workshop(s) de overboeking geldt.

Sluiting en annulering
Mocht u onverwachts niet meer kunnen, zie onze annuleringsvoorwaarden.