Algemene- en annuleringsvoorwaarden activiteiten

Hieronder staan de algemene voorwaarden en de annuleringsvoorwaarden die van toepassing zijn op de activiteiten van Stichting Draailier en Doedelzak.

Algemene voorwaarden:

• Deelnemer heeft een goed werkend instrument dat in goede staat verkeerd (of een leen instrument).
• Voor de opgegeven cursus dient betaald te worden.
• We gaan er van uit dan deelnemers op de hoogte zijn van de niveau eisen voor de betreffende cursus en een goede inschatting maken van hun speelniveau. In overleg met de docent en deelnemer is het mogelijk om deelnemer op basis van hun speelervaring in een ander groepsniveau te plaatsen.
• Op de cursuslocatie zijn huisdieren helaas niet toegestaan.
• Tijdens de cursussen, presentaties of op de cursuslocatie kunnen foto's en video's gemaakt worden. Deze kunnen op onze website of online kanalen gepubliceerd worden.
Aanvullend voor workshopweekenden: (dat wil zeggen, voor workshops inclusief avondprogramma/ overnachting)
• Deelnemers onder de 16 jaar dienen bij een cursus inclusief overnachting begeleid te worden door een volwassen deelnemer die de verantwoordelijkheid over de betreffende deelnemer jonger dan 16 neemt. Deelname aan dezelfde workshop is echter niet noodzakelijk.

De annuleringsvoorwaarden

Wat gebeurt er als je door wat voor omstandigheden dan ook gedwongen bent om een inschrijving voor een cursus van Stichting Draailier en Doedelzak in te trekken?

• Als de annulering plaatsvindt vier weken voor het begin van de cursus wordt het deelnemersgeld volledig teruggestort.
• Als de annulering daarna plaatsvindt maar uiterlijk twee weken voor de cursus, kan de helft van het deelnemersgeld terugbetaald worden.
• In andere gevallen kan geen restitutie plaatsvinden, tenzij men voor de opengevallen plaats zelf een nieuwe deelnemer voorstelt.
• Als er bij een cursus een voorbereidingsdag hoort, dan geldt de start van de voorbereidingsdag als het begin van de cursus.

• Indien een cursist niet ingedeeld kan worden omdat er voor een workshop meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, wordt de cursist op een wachtlijst geplaatst en ingedeeld bij de workshop van zijn of haar tweede keuze.
• Indien een workshop wordt geannuleerd vanwege een te gering aantal aanmeldingen, dan wordt de cursist ingedeeld in de workshop van zijn of haar tweede keuze.

Annuleringen dienen te worden verstuurd naar activiteiten@draailier-doedelzak.nl, graag onder vermelding van volledige naam van de cursist en de betreffende cursus.